Sproget

Sproggruppe:

Der er afsat 4 timer hver uge til sproggruppe.

I institutionen er der en sproglig ansvarlig, som har en særlig opgave med at lave sprogundervisning og lave sprogvurderinger.

Husets sprogansvalige tilrettelægger undervisningen i sproggrupperne med udgangspunkt i mindre opdelte gruppers behov. Der arbejdes med børnene i små grupper af max 4 børn. 

I grupperne spilles der vendespil, med emner, f.eks alt der er i køkkenet, bondegårdsdyr, alt hvad der er i badeværelset og mange andre emner.

Der spilles også ludo for at øve sig i tal og i det at flytte tallet fra terningen overtil at rykke det samme antal med en brik.

Der tegnes emnetegninger: om familier, legepladsen eller gerne forslag børnene selv kommer med. Dette giver mulighed for at hjælpe børnene, hvis de har udfordringer med greb om en blyant.

Børneskrivning bruges også. Børnene skriver her breve til deres far og mor eller ønskesedler til julemanden. Her øves skriveretning: fra venstre til højre og oppefra og ned.

Højtlæsning er også en fast bestanddel. Der læses de samme bøger igen og igen. Når bøgerne er blevet læst for dem rigtig mange gange, så læser børnene bøgerne for hinanden. Når der læses højt for børnene peges der på ord og linier, igen for øve læseretning, fra venstre mod højre og oppefra og ned. 

Sprogvurdering:

Som et krav fra Morsø kommune skal alle børn i alderen omkring 3,4 år og igen ved 5 års alderen gennemføre en sprogvurdering. Sprogvurdering har til formål at understøtte børns sproglige og kommunikative udvikling. Det er et arbejdsredskab for personalet til at se om, der skulle være noget rent sprogligt, udtale eller sprogforståelse, som vi kan hjælpe børnene med. En del børn har f.eks udfordringer, fordi de tidligt i livet har døjet med øreproblemer eller polypper. Andre kan have udfordringer, fordi de er tosprogede osv.

Personalet kan, hvis der vurderes et behov, i samabejde med forældrene indstillet børnene til en talepædagog i PPR.

TRAS:

Der udarbejdes TRAS skemaer i institutionen som et værkstøj til at synliggøre barnets sproglige udvikling.  

“Fart på sproget”

Siden efteråret 2015 har vi tilføjet projektet “Fart på sproget”, hvor der er fokus på de 4-5 årige´s sproglige udvikling, til institutionens hverdagspraksis. 

“Fart på sproget” handler om at skabe en særlig opmærksomhed og støtte i forhold til sprog. Der arbejdes med sproget i mindre grupper på forskellige måder – dialogisk læsning, sang og begreber. Der lægges vægt på gentagelser, leg med sproget og dialog mellem børnene.