Forældresamarbejde

Sydvestmors børnehave og vuggestue vægter forældresamarbejde meget højt.

I forældrene er de vigtigste mennesker i Jeres barns liv, og det samme er barnet for Jer forældre. Denne fantastiske relation vil personalet gerne ”høste frugt af” til at støtte op om det enkelte barn bedst muligt.

For at styrke barnets kompetencer er det vigtigt at det pædagogiske personale se på begge af barnets sociale arenaer – det familiær arena og den institutionelle arena. Dette opnås ved opbygningen af et godt forældresamarbejde. Det bygger på gensidig respekt og ansvar.

Vi tilbyder i Sydvestmors børnehave og vuggestue løbende i barnets tilstedeværelse i institutionen forældremøder og forældresamtaler for at få inddraget forældrenes perspektiv på børnene. Samt at skabe fælles fodslag i forhold til børnenes udvikling.

Arbejdsdage i institutionen er blandt andet en måde hvorpå der skabes et fællesskab blandt forældre og personale.