Evaluering af praktikken.

Evalueringsspørgsmål

      Evaluering af praktiksted:

 1. Hvordan føler du dig modtaget i din praktik i institution – af forældre, børn og personalet?
 2. I hvilken grad synes du, at du har fået nødvendige praktiske informationer om stedet ved din opstart?
 3. Hvad ville du anbefale, at institutionen kunne gøre anderledes til næste modtagelse af en studerende?
 4. Hvilke muligheder og udfordringer er der opstået i din rolle som studerende i institutionen?
 5. I hvilket omfang føler du, at du har haft mulighed for at indfri dine kompetence, videns- og færdighedsmål?
 6. Hvilke forandringer ville du anbefale til skabelsen af læringsrum for studerende?
 7. Hvad synes du, at du har kunnet bruge din vejleder og vejledningen til?
 8. Hvordan vurderer du, at vejledningen har bidraget til dit praktikforløb?
 9. Hvad ville du anbefale, at vejleder kunne optimere til den næste studerende?
 10. I hvilke grad vil du anbefale institutionen som praktiksted igen?

Tilbagemelding på evaluering af praktikstedet – forår 2019

Evaluering af praktiksted:

 1. Hvordan føler du dig modtaget i din praktik i institution – af forældre, børn og personalet? Jeg følte mig super godt taget imod. Jeg var rigtig glad for min start på praktikstedet, hvor jeg fik en kontaktperson, idet jeg ikke skulle have min hverdag sammen med min vejleder – dette var en god måde at gøre det på. Men også børn og forældre tog godt imod mig.
 2. I hvilken grad synes du, at du har fået nødvendige praktiske informationer om stedet ved din praktik? I høj grad. Jeg fik tilsendt personalehåndbog og personalet var søde til at hjælpe mig og svare på spørgsmål.
 3. Hvad ville du anbefale at institutionen kunne gøre anderledes til næste modtagelse af en studerende? Måske man kunne overveje, hvordan man kunne sætte større fokus på, at der kommer en ny studerende og at den studerende er ansat på stedet, hvor den studerende har nogle mål (bl.a. forældresamarbejde). Så forældrene må meget gerne ”gøre brug af” den studerende.
 4. Hvilke muligheder og udfordringer er der opstået i din rolle som studerende i institutionen? Jeg har fået mulighed for at arbejde med mange forskellige pædagoger, hvilket er rigtig spændende og lærerigt. Derudover har jeg fået mulighed for at afprøve en masse ting, som har givet mig gode erfaringer. En udfordring er, at der ikke er tid nok :D – hverdagene er korte og 6 måneder går alt for hurtig.
 5. I hvilket omfang føler du, at du har haft mulighed for at indfri dine kompetence-, videns- og færdighedsmål? I meget stort omfang. Jeg har nærmest fået lov til det jeg gerne ville og fået stor hjælp til at få det indfriet.
 6. Hvilke forandringer ville du anbefale til skabelsen af læringsrum for studerende?
 7. Hvad synes du, at du har kunnet bruge din vejleder og vejledninger til? Til at få eller forstå viden og at kunne udføre den i praksis. Til at tro på at jeg er på rette vej. Til at undre mig. Til at udvikle mig og hjælpe mig på vej.
 8. Hvordan vurdere du at vejledningen har bidraget til din praktikforløb? Jeg har igennem mine vejledninger fået rigtig meget læringsudbytte, hvor meget af det har lagt op til mine videns- og færdighedsmål.
 9. Hvad ville du anbefale at vejleder kunne optimere til den næste studerende?
 10. I hvilken grad vil du anbefale institutionen som praktiksted igen? Jeg vil 100% anbefale Sydvestmors børnehave og vuggestue som praktiksted. Jeg har været SÅ glad for at være her!

Tilbagemelding på evaluering af praktikstedet -efterår 2019

Evaluering af praktiksted:

 1. Hvordan føler du dig modtaget i din praktik i institution – af forældre, børn og personalet? Jeg følte mig godt modtaget af alle parter, selvfølgelig er der altid nogle forældre der er nemmere og komme ind på end andre og det samme børnene men generelt synes jeg det var en god modtagelse. Der var meget tumult i starten af praktikken med personalegruppen men det prøvede jeg at lukke ud og holde mig ude af. Det er selvfølgelig vilkårene på arbejdsmarked.
 2. I hvilken grad synes du, at du har fået nødvendige praktiske informationer om stedet ved din opstart? Jeg synes at jeg var godt informeret i form af en masse info som jeg allerede var givet til research dagene, samt mødeplanene blev jeg informeret om hvornår de kom og hvornår de ville blive ændret igen. 
 3. Hvad ville du anbefale, at institutionen kunne gøre anderledes til næste modtagelse af en studerende?
 4. Hvilke muligheder og udfordringer er der opstået i din rolle som studerende i institutionen? Omstruktureringen var både en udfordring men også en god mulighed for at opleve hvordan man starter det hele op fra ”ny” + man samtidig havde mulighed for indflydelse af hvordan det skulle foregå. Der fulgte selvfølgelig også lidt udfordringer med i form af at alt var nyt, skulle ændres og at ”de faste” var lidt forvirret nogle gange. Men synes det har været fedt og opleve samt være igennem denne omstrukturering.
 5. I hvilket omfang føler du, at du har haft mulighed for at indfri dine kompetence, videns- og færdighedsmål? Jeg har haft den plads og frihed til at gøre hvad jeg vil for at opnå mine mål – så det har kun været mig selv til at begrænse opnåelsen
 6. Hvilke forandringer ville du anbefale til skabelsen af læringsrum for studerende? Det er forskellige alt efter hvilken studerende der ankommer men mere struktur er nok godt for nogle men det er jo også bare på grund af alt den ændring der er sket. Men det vigtigste er bare kollegaer som er åbne og villig til at hjælpe. Så for mit vedkommende synes jeg ikke der mangler noget for den studerendes læringsrum.
 7. Hvad synes du, at du har kunnet bruge din vejleder og vejledningen til? Jeg har kunne bruge min vejleder og vejledningen til at reflektere over de forskellige episoder der har været i praktikken, de der har været lidt svære men også de gode ting. Jeg er også mest praktisk anlagt, hvor min vejleder er også meget teoretisk, det har hjulpet mig til at udfordre mig med at tænke lidt mere teoretisk.
 8. Hvordan vurderer du, at vejledningen har bidraget til dit praktikforløb? Altså nu er jeg ikke den bedste til at udnytte vejledningstimerne men når jeg har haft brug for det, har jeg fået meget ud af vejledningen i form af teori eller en anden synsvinkel end den jeg selv havde. Jeg tror jeg går med mange af tingene i hovedet og ”sparre” med mig selv og derved har svært ved at udnytte andre til vejledningen. Men når jeg er i praktik glemmer jeg også ofte at jeg er studerende og ikke ”bare” på arbejde.
 9. Hvad ville du anbefale, at vejleder kunne optimere til den næste studerende? Måske at vejledningen ikke ligger en mandag – når man kommer fra weekend skal man lige i gang igen og det har i hvert fald været svær for mig at tænke dagsorden og de forskellige ting fredag og weekenden. Men jeg synes vejleder har været god til at involvere studerende, lade studerende ”være en del af normeringen” altså ment med at man ikke føler sig som en der er der på lånt tid og bare være god til at være en del af den studerendes forløb og aktiviteter. 
 10. I hvilke grad vil du anbefale institutionen som praktiksted igen? Jeg vil da helt klart anbefale Sydvestmors som et praktiksted men også især vejlederen.