Pædagogiske praksis

ICDP :

Vi ved fra vores pædagogiske felt, at gode relationer er vigtige, da det er her vi udvikler os som mennesker.

Gennem ICDP har vi muligheden for at styrke kvaliteten af de relationer, vi indgår i hver dag.

ICDP står for International Child Development Program.

ICDP er en relations- og ressourceorienteret pædagogik. Det vil sige, at vi har fokus på det barnet kan (barnets ressourcer) og på vores samspil med barnet (altså relationer).

Her bliver vi bevidste om den måde, vi er sammen med børnene på og hvilken værdi det har for børnene.

Metoden er 8 samspilstemaer, der er indarbejdet i 3 dialoger:

De første fire temaer omhandler den følelsesmæssige dialog – hvor vi viser, at vi kan lide barnet.

De næste tre temaer indgår i den meningsskabende dialog, hvor vi udvikler på det, der interesserer barnet og bygger på denne måde videre på det de kan i forvejen. Ved at kigge på de ressourcer barnet har og fremhæve dem, er vi med til at styrke barnets selvværd.

Det sidste tema er den regulerende/guidende dialog, hvor vi sætter grænser for barnet og giver postive alternativer. På denne måde skabes overskuelighed og tryghed for barnet. Vi viser, at vi er de voksne og tager ansvar.

Alle samspilstemaerne er med til at sætte fokus på den voksnes praksis.