Informationer om institutionen

Forældrefolder for Sydvestmors Børnehave og Vuggestue:


Kære Forældre.
Med denne folder vil vi byde børn og forældre velkommen til Sydvestmors børnehave og vuggestue. 
Denne folder er tænkt som en orientering til alle forældre for at give et indblik i Jeres børns hverdag i daginstitutionen. 


Praktiske oplysninger: 
Vi er en integrerede privat institution, der er normeret til 30 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn. Vi bor på Næssundvej 325 i Hvidbjerg. 
Tlf. nr. 97 76 12 99 (Børnehaven-afdelingen) / 97 76 24 08 (Vuggestue-afdelingen).
Mail: sydvestmors@bhvg.dk (kontoret), mb@bhvg.dk (leder), anne@bhvg.dk (souschef). 


Åbningstider: 
Institutionen har åbent mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra. 6.00 – 17.00 og fredage fra 6.00-16.00. Personalet skal kunne forlade institutionen senest til lukketidspunkterne.
Der bliver serveret morgenmad i institutionens to afdelinger fra. 6.00 til 7.30. Kommer barnet efter 7.30 skal barnet har spist hjemmefra. 


Lukkedage:
Institutionen holder lukket mellem jul og nytår, grundlovsdag (5. juni) samt fredag efter Kristi Himmelfartsdag. Der holdes ferielukket i uge 29 (i ulige år) og uge 30 (i
lige år), og der tilbydes nødpasning i den uge, der ikke har ferielukket.  

Tabulex:  
 
Husk at få tjekket Jeres børn ind og ud på touchskærmene (på selve dagen) ved indgangene til institutionen, så Jeres barn bliver registreret til at være kommet eller gået. Det er dog fortsat vigtigt, at barnet får sagt goddag og på gensyn til et personale på stuerne. 
På Tabulex kan I hjemmefra eller på touchskærmene i institutionen give os besked om Jeres barn er syg, holder fri/ ferie eller hvis det er en anden, der skal afhente barnet. 
Det er vigtigt, at I får udfyldt Jeres barns stamkort på Tabulex, da vi skal have adgang til barnets oplysninger ved nødsituationer. 
Der kan medbringes NemID ved opstart i vuggestue/børnehave, så kan personalet kan guide Jer i oprettelsen af Tabulex.  
Alt information og dokumentation om aktiviteter i institutionen foregår via. Tabulex.

Sygdom:                                                  

Hvis Jeres barn er syg, vil vi rigtig gerne have besked om hvad barnet fejler, så vi kan orientere om en eventuel smittefare i institutionen.

Barnet må atter komme igen i institutionen, når det ikke udgøre smitterisiko mere og kan deltage i dagligdagens aktiviteter. Personalet henholder os til de sygdomsmæssige retningslinjer udstukket fra sundhedsstyrelsen.

Barnet må ikke have feber eller have indtaget smertestillende, inden de påbegynder deres dag i institutionen.

Medicin:                                                  

Personalet giver som hovedregel ikke medicin i institutionen. Hvis Jeres barn har noget det ikke kan tåle, så skal I medbringe en lægeerklæring, således vi kan tage de nødvendige hensyn.

Kostpolitik:

Kostpolitikken i institutionen bygger på de overordnede retningslinjer og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen for sammensætningen af sund, varieret og ernæringsrigtigt kost.

Maden tilberedes i overensstemmelse med barnets alder og udvikling.

Ved special kost hensyntagende i forhold til Jeres barn, skal I medbringe en lægeerklæring.

Madordning:                                          

Madordningen er inkluderet i forældrebetalingen til institutionen. Madordningen består af morgenmad, formiddagsmad, middagsmad og eftermiddagsmad.

Maden tilberedes i vuggestuens køkken af vores køkkendame og af personalet. Der serveres en lun/varm ret til middagsmad en gang om ugen og rugbrød med forskelligt slags pålæg de resterende dage.

Der hænger en madplan over måltiderne på indgangsopslagstavlerne til begge afdelinger i institutionen.  Mandag i hver uge kommer der en ny madplan.

Når I afleverer Jeres barn må der ikke medbringes frugt, kiks og lignende ind i institutionen.

Madpakker på turdage:                         

Personalet må bede Jer forældre om at medbringe en smurt madpakke med hjemmefra til turdage. Det er utrolig vigtigt for Jeres barn, at der huskes madpakker på disse dage, så barnet kan få følelsen af at være en del af fællesskabet.

Fødselsdage:                                           

Der er mulighed for at holde Jeres barns fødselsdag i institutionen eller få et fødselsdagsbesøg hjemme hos Jer selv.

I forældre kontakter personalet, når tiden nærmere sig Jeres barns fødselsdag, så vi indbyrdes kan planlægge fødselsdagen.

Ved fødselsdag i institutionen kan I medbringe lidt godt til en fødselsdagssamling inden eller til middag.  Det kan være frugt, boller, middagsmad, kage mm. I vuggestuen må der dog ikke serveres slik og kage.    

Fødselsdag holdes gruppevis og der tages mad med til gruppens antal.

Ved besøg i hjemmet skal I forældre sørger for transporten til gruppen– på gåben eller i en bus – ingen private biler.

Garderobe:                                                                   

Hjælp Jeres barn med at have det nødvendige overtøj og skiftetøj i deres garderober og kasser. Husk at skrive navn i alt tøj og sørge for at barnets tøj er rummeligt og til at bevæge sig i.  

Jeres barn skal selv kunne hjælpe til med opgaven med påklædning, så ingen snøre i tøj og sko, hvis barnet ikke selv kan binde.

Garderoberne skal hver fredag ryddes, så den kan blive rengjort i weekenden.

Børnehavebørnene har to garderober – en tør garderobe og en våd garderobe.

Husk ingen fodtøj i gangarealet, da dette rum til tider også fungerer som vuggestuens ”legeplads”.

Barnets sikkerhed:                                 

For at sikre Jeres barns sikkerhed må alle typer af snore eller kæder ikke anvendes i institutionen. Plastikposer må ikke opbevares i garderoben. 

Solcreme:                                                

I sommerperioden bliver børnene smurt ind i solcreme over middag. Børnene skal smøres ind i solcreme hjemmefra, inden de møder ind i institutionen.

Alkohol og rygepolitik:                          

Alkohol og rygning må ikke nydes i institutionens åbningstid.

Kørsel med børnene:                             

Af lovpligtige og sikkerhedsmæssige årsager opfordrer vi til, at Jeres barn sidder fastspændt i godkendte autostole, når der fragtes frem og tilbage fra institutionen.

Husk at slukke bilens motor helt, når I skal ind i institutionen. Ellers kan udstødningens røgen fra bilen sive ind ad institutionens vinduer og ventilationsanlæg, og ind til børnene. 

Vuggestueafdelingen:                          

I vuggestuen serveres der morgenmad fra 6.00 -7.30. Inden kl. 9 holder grupperne samling og efterfølgende spises der formiddagsmad.

Fra 9 til 11.00 er der gruppetid og tid til pædagogiske aktiviteter.

Frokost spises kl. 11.00, og efter spisning bliver vuggestuebørnene skiftet og puttet i deres barnevogne eller på madras.

Kl. 14.00 startes eftermiddagsmaden stille op, og børnene bliver skiftet og tilbudt maden, eftersom de står op fra deres lur. 

Opdeling af vuggestuegrupper:

Vuggestuen består af en gruppe– ”Mariehøns”, hvor er på nuværende tidspunkt er 17 børn tilknyttede.

Der arbejdes dagligt i mindre grupper – både ved pædagogiske aktiviteter, aldersopdelte aktiviteter samt i spise- og skiftesituationer.  

Alle er samlet fra morgenen af og igen om eftermiddagen efter middagsluren og til eftermiddagsmad.

Legetøj:                             

I vuggestuen kan dit barn medbringe sovedyr, der placeres i barnets garderobekasse, inden de kommer ind på stuen. For at undgå konflikter blandt børnene må børnene ikke medbringe legetøj i vuggestuen.  

Sovetider:

Personalet i vuggestuen har den holdning, med udgangspunkt i forskning af læge Vibeke Manniche, at alle børn har behov for at sove til middag. Et barn under 2,5 år har brug for mindst 2 timers sammenhængende søvn, og børn over 2,5 år har brug for mindst 1 times sammenhængende søvn.

Jeres barns søvnrytme er individuel og formes i samråd med Jer forældre. Der tages udgangspunkt i Jeres barns behov.

Alle børn kommer som udgangspunkt op inden kl. 15.00, så de kan nå at få tilbudt eftermiddagsmad, inden de bliver hentet.

Børnehaveafdelingen:                           

I børnehaven serveres der morgenmad fra 6.00 -7.30. Derefter er der gruppetid med forskellige aktiviteter, og efterfølgende spises der formiddagsmad.

Fra 9 til 11.00 er der gruppetid og tid til pædagogiske aktiviteter.

Frokost spises kl. 11.00, og efter spisning skal alle børn på wc og børnene, der bruger ble skiftes.

Sovebørnene i børnehaven gøres klar til en middagslur på en madras inde i soverummet/sprogrummet.

De resterende børnehavebørn sendes i overtøj og ud på legepladsen til fælles leg.

Kl. 14.00 serveres der eftermiddagsmad på enten legeplads eller på en af stuerne.

Opdeling af børnehavegrupper:

Legetøj:                             

I børnehaven er det muligt for børnene at medbringe legetøj, når det er aftalt på de enkelte grupper.

Sovetider:                         

Sovebørnene i børnehaven sover på madras inde i et soverum. De har hver en madras med navn på samt eget sengetøj, der er blevet medbragt hjemmefra.

Personalet i børnehaven har den holdning, med udgangspunkt i forskning af læge Vibeke Manniche, at børn over 2,5 år har brug for mindst 1 times sammenhængende søvn. Det vil sige, at børnehavebørnene tidligst bliver vækket kl. 13.00.

Jeres barns søvnrytme er individuel og formes i samråd med Jer forældre. Der tages udgangspunkt i Jeres barns behov.

Forældresamarbejde:                            

Sydvestmors børnehave og vuggestue vægter forældresamarbejde meget højt. I forældrene er de vigtigste mennesker i Jeres barns liv, og det samme er barnet for Jer forældre. Denne fantastiske relation vil personalet gerne ”høste frugt af” til at støtte op om det enkelte barn bedst muligt. Det sker ved opbygningen af et godt forældresamarbejde, der bygger på en god dialog, gensidig respekt og ansvar.

Forældremøder og samtaler:

Der afholdes en gang årligt et forældremøde i institutionen – se årshjul. Forældresamtaler afholdes efter, at Jeres barn har været i institutionen ca. tre måneder og en gang årligt i oktober/ november måned.  

Derudover holdes der opstartssamtaler med nyankomne børn og forældre. Der tilbydes også mulighed for deltagelse i en overleveringssamtale, når Jeres barn overgå fra vuggestue til børnehave eller fra børnehave til tidlig sfo. 

Forældrebestyrelsen:

Bestyrelsen består af 4-6 forældrevalgte medlemmer, lederen af institutionen og en medarbejderrepræsentant fra personalegruppen.

Bestyrelsesmedlemmer sidder i bestyrelsen 2 år ad gangen, og kan genvælges så længere de har børn i institutionen. Suppleanterne i bestyrelsen sidder 1 år ad gangen.  Medlemmer til bestyrelsen sker ved demokratisk afstemning på den årlige generalforsamling.

Arbejdsdage:                                          

Der afholdes to arbejdsdage årligt i institutionen, hvor der arbejdes med forskellige arbejdsopgaver både inde i institutionen og ude på legepladserne. Det er altid den sidste lørdag i maj og sidste lørdag i september. Der forventes deltagelse og stor opbakning fra forældrene.

Lokalsamfund:

Der er et bredt samarbejde mellem vores institution og lokalsamfundet. Dagligvarer handles ved den lokale købmand.

Kirken inviterer os til gudstjeneste i julen og plejehjemmet opfordrer os til at komme besøg og brug af deres udeområder.

Vores institution har et tæt samarbejde med skolen i forhold til forskellige arrangementer.

Frivillige:

Vores institution har stor glæde af og hjælp fra de frivillige i lokalsamfundet. Hver torsdag formiddag kommer de forbi institutionen og ordner alverden praktiske problemstillinger, der måtte være i huset.

De frivillige letter Jer forældre for meget praktisk arbejde i hverdagen og på arbejdsdage.

Personalet i institutionen:

Personalegruppen består af en leder, en souschef, pædagoger, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, en køkkenassistent og en rengøringsassistent.

I vuggestueafdelingen er der tilknyttet følgende personale:

Mette – leder/pædagog.

Jeanette – pædagogmedhjælper.

Christina – pædagog.

Anne – pædagog/souschef.

Sarah – pædagog.

Cecilie – pædagogmedhjælper.

Maria – pædagogmedhjælper.

I børnehaveafdelingen er der tilknyttet følgende personale:

Mette – leder/pædagog.

Heidi- pædagog.

Mette B. – pædagog.

Mette N. – pædagog.

Charlotte – pædagog.

Bente D – pædagogisk assistent.

Freja – pædagogmedhjælper.

Simon – pædagogmedhjælper.

Maria -pædagogmedhjælper.

Vikar:

Britta.

Jonna.

Køkkenassistent:

Judith

Bestyrelsesmedlemmer:

Rasmus – Formand.

Henrik – Næstformand/økonomisk ansvarlig.

Trine – Personaleansvarlig.

Hans- Martin – Ude og praktisk ansvarlig.

Maria – PR-ansvarlig.

Heidi – Sekretær/ Pædagogisk ansvarlig.

Mette – Leder.

Mette N – Medarbejderrepræsentant.